top of page

INTEGRITETSPOLICY

Här hittar ni vår integritetspolicy och vad som gäller när ni besöker vår hemsida.

Denna informationstext förklarar hur Alleman AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till våra kunder och alla som besöker vår hemsida. Informationstexten uppdaterades senast 07 januari 2022 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, eller IP-adress. Alleman AB org nr 559171-0347, Trädgårdsvägen 2 147 43 Tumba, ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.

 

Behandlingen utförs av Alleman AB, företag inom Allemans koncern (vilket inkluderar Krona AB), samt företag och föreningar som Alleman samarbetar med. I syfte att upprätthålla en kundvård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register.

 

Vi hanterar uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress samt information om ditt ärende.

 

Vi hanterar dessa för att kunna identifiera dig, hantera ditt ärende och återkoppla till dig, genomföra leveranser, hantera reklamationer och tillbehörsärenden, skapa och distribuera marknadsföring, förbättra våra tjänster och den information vi lämnar, samt för att hantera födoämnesallergier.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

 

Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

 

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet. När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Alleman AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar medlemsärenden och marknadsför för vår räkning, samarbetspartners och andra bolag, andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut, och sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook och LinkedIn.

 

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. 

 

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Kontakt oss om du vill nyttja någon av dina rättigheter.

 

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

 

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

 

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

 

Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

 

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Alleman AB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig med namn och personnummer till info@alleman.se

bottom of page